San Mateo Restaurants

Sushi Sam's Edomata

Japanese • San Mateo

Food26 Decor13 Service17 Cost$42
 
 
 
Viognier

Fine Dining • San Mateo

Food25 Decor21 Service24 Cost$76
 
 
 
Espetus Churrascaria San Mateo

Brazilian • San Mateo

Food25 Decor22 Service25 Cost$62
 
 
 
Ramen Dojo

Noodle Shop • San Mateo

Food25 Decor15 Service16 Cost$15
 
 
 
CREAM

Ice Cream Shop • San Mateo

Food24 Decor18 Service21 Cost$6
 
 
 
All Spice

San Mateo

Food24 Decor22 Service24 Cost$53
 
 
 
Pancho Villa Taqueria

Latin American • San Mateo

Food24 Decor15 Service19 Cost$12
 
 
 
Food24 Decor18 Service17 Cost$32
 
 
 
La Cumbre Taqueria

Mexican • San Mateo

Food24 Decor13 Service19 Cost$11
 
 
 
Hotaru

Japanese • San Mateo

Food23 Decor13 Service19 Cost$22
 
 
 
Osteria Coppa

Organic • San Mateo

Food23 Decor18 Service19 Cost$44
 
 
 
Roti Indian Bistro

Indian • San Mateo

Food23 Decor19 Service20 Cost$33
 
 
 
North Beach Pizza

San Mateo

Food23 Decor15 Service19 Cost$19
 
 
 
Fish Market Restaurant

Seafood • San Mateo

Food23 Decor19 Service21 Cost$29
 
 
 
CHA CHA CHA CUBA

Cuban • San Mateo

Food23 Decor19 Service18 Cost$30
 
 
 
Pacific Catch

Seafood • San Mateo

Food22 Decor20 Service21 Cost$28
 
 
 
Cajun House

San Mateo

Food22 Decor18 Service20 Cost$27
 
 
 
Attic

Asian • San Mateo

Food22 Decor23 Service22 Cost$26
 
 
 
Curry Up Now Indian Street Food

Indian • San Mateo

Food21 Decor15 Service18 Cost$14
 
 
 
KitchenTown

Cafe • San Mateo

Food- Decor- Service- CostI
 
 
 
Wakuriya

Japanese • San Mateo

Food- Decor- Service- Cost 
 
 
 
Block 34

American • San Mateo

Food- Decor- Service- CostM