Washington, DC Sports Bar

Mason Inn

Sports Bar • Glover Park

Atmo.29 Decor24 Service25 CostI
 
 
 
Nellie's Sports Bar

Sports Bar • U Street Corridor

Atmo.24 Decor21 Service22 CostI
 
 
 
National Pastime Sports Bar & Grill

Sports Bar • Fort Washington

Atmo.24 Decor23 Service24 CostM
 
 
 
51st State

Sports Bar • West End

Atmo.22 Decor19 Service20 CostI
 
 
 
Stonewall's Tavern

Sports Bar • Leesburg

Atmo.22 Decor20 Service20 CostVE
 
 
 
Fast Eddie's Sports & Billiards

Sports Bar • White House/World Bank

Atmo.21 Decor19 Service21 CostM
 
 
 
Fast Eddie's Sports & Billiards

Sports Bar • Springfield

Atmo.21 Decor19 Service21 CostI
 
 
 
Champps

Sports Bar • Arlington

Atmo.21 Decor20 Service20 CostM
 
 
 
Ventnor Sports Cafe

Sports Bar • Adams Morgan

Atmo.21 Decor20 Service20 CostM
 
 
 
Buffalo Billiards

Sports Bar • Dupont Circle

Atmo.20 Decor16 Service16 CostM
 
 
 
Velocity 5

Sports Bar • Arlington

Atmo.20 Decor19 Service20 CostE
 
 
 
CarPool

Sports Bar • Arlington

Atmo.20 Decor17 Service17 CostM
 
 
 
Grevey's Restaurant & Sports Bar

Sports Bar • Merrifield

Atmo.19 Decor18 Service20 CostM
 
 
 
Lucky Bar

Sports Bar • Dupont Circle

Atmo.18 Decor14 Service17 CostI
 
 
 
Parlay

Sports Bar • Dupont Circle

Atmo.- Decor- Service- CostI
 
 
 
The Big Stick

Sports Bar • Navy Yard

Atmo.- Decor- Service- CostI
 
 
 
High Velocity

Sports Bar • Mount Vernon Square

Atmo.- Decor- Service- CostM